معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

افسانه قاسمی مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی فسا:

40 درصد از نشریات دانشگاه علوم پزشكی فسا به تدریج الكترونیكی می‌شود/ صدور مجوز انتشار 2 نشریه "هفت‌خوان" و "تیك تاك" در سال جاری

این اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه جوئی و كاهش هزینه ها، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین صورت پذیرفته كه مورد استقبال مدیران مسئول نشریات دانشجویی و دیگر دانشجویان قرار گرفته است.

دکتر افسانه قاسمی مدیر فرهنگیدانشگاه علوم پزشكی فسا در گفتگو با خبرنگار روابط‌ عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: پیرو مصوبه اخیر كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشكی فسا مقرر گردید 40درصد از تیراژ كلیه نشریات این دانشگاه به صورت پایلوت الكترونیكی شوند.

قاسمیاظهار داشت: این اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه جوئی و كاهش هزینه‌ها، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین صورت پذیرفتهو مورد استقبال مدیران مسئول نشریات دانشجویی و دیگر دانشجویانقرار گرفته است.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به این‌که كمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه در سال جاری با برگزاری دو جلسه رسمی اقدام به بررسی محتوایی، ارزیابی و صدور مجوز نشریات این دانشگاه کرده است، اظهار داشت: در این جلسات پس از بحث و بررسی محتوایی نشریات منتشر شده و همچنین دریافت تقاضا‌های واصله به كمیته، مجوز انتشار 2 نشریه را صادر‌ شد.

قاسمیادامه داد: درخواست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برای صاحب امتیازی نشریه "هفت خوان" با مدیر مسؤولی دكترنقدی و سردبیری دكتر افسانه قاسمی مدیر فرهنگی دانشگاه و نیز تقاضای مجوز انتشار هفته‌نامه"تیك تاك" به مدیرمسئولی سید سروش باقری نیا دانشجوی رشته اتاق عمل مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با استناد به قوانین موضوعه، مجوز انتشار این دو نشریه در سال جاری صادر شد و تاكنون 6 شماره نشریه تیک‌تاک با زمینه‌های علمی، اجتماعی، ادبی و صنفی منتشر شده است.

دبیر کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه علومپزشکی فساافزود: كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فسا پیش از این در نیمه دوم سال گذشته اقدام به صدور مجوز انتشار 2 نشریه دانشجوئی کرده است. نشریه "مكث" به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری علیرضا منافی دانشجوی پزشكی با زمینه‌ انتشاری علمی ، اجتماعی ، ادبی و دانشجوئی و نشریه "امید" به صاحب امتیازی، مدیر مسؤولی و سردبیری علیرضا‌جاویدان دانشجوی علوم آزمایشگاهی با زمینه‌ انتشاری خبری، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دربهمن ماه سال گذشته موفق به دریافت مجوز انتشار از كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشكی فسا گردیدند.

برگزاری كارگاه آموزشینشریات‌دانشجویی در دانشگاه علوم پزشكی فسا
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی فسا ادامه داد: از جمله فعالیت‌های دیگر کمیته ناظر بر نشریات این دانشگاه برگزاری اولین كارگاه آموزشی نشریات‌دانشجویی به همت مدیریت فرهنگی دانشگاه و با همكاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. این كارگاه آموزشیدر سال تحصیلی جدید و با حضور و استقبال دانشجویان متقاضی فعالیت در نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی فسا، آزاد اسلامی، پیام‌نور و آموزش عالی شهرستان فسا بمدت سه روز برگزار شد و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی شركت در کارگاه اعطا شد.