معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

انتخابات کانون قرآن و عترت در تاریخ 24/9/93 برگزار گردید که پس از شمارش آرا اعضای شورای مرکزی این کانون به شرح ذیل مشخص گردیدند:

1- ابراهیم اکرمی

2- سیده زهرا عباسی

3- نیلوفر عابدین پور

4- زهره نوح پیشه

5- افروز حاجی پور

6- محمد پاکدل

7- طاهره میرزایی

 

در ضمن آقای مهدی اکبری بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.