معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

سومین جلسه آموزش قرآن کریم با حضور استاد فیروززاده،سه شنبه 4/9/1393 در سالن حكمت2 برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا نکات تجویدی آموزش داده شد. سپس نکات آموزش داده شده ضمن قرائت قرآن توسط دانشجویان تمرین گردید. در پایان نیز استاد برخی مقامات قرائت را بیان نمودند.

كلاس های قرآن مورد استقبال دانشجویان واقع می گردد.