معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز دو شنبه مورخ 26/8/1393، انتخابات كانون هنر برگزار گردید.

این انتخابات كه در سلف سرویس مركزی، اجرا گردید، دانشجویان با بررسی كاندیدهای شورا، به انتخاب خود پرداختند.

لازم به ذكر است كه رقابت بین 13 نفر از دانشجویان صورت گرفت.پس از شمارش آرا، اسامی افراد منتخب اعلام می گردد.