معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشكی در دانشگاه ایران با حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاههای علوم پزشكی سراسركشور در سالن ‌همایش‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. دراین جلسه معاون محترم دانشجویی فرهنگی جناب آقای دكتر فراهانی و جناب آقای دكترعلامه مدیر كل محترم فرهنگی وزارت متبوع حضور یافتند كه معاون محترم دانشجوئی و فرهنگی در نشست با دانشجویان عضو كمیته ناظر بر نشریات دانشگاهها به ایراد سخن پرداخته و به پرسشهای آنان پاسخ دادند . در این جلسه آقای ابراهیم اكرمی بعنوان نماینده مدیران مسئول و عضو دانشجویی كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه حضور یافتند.

 

همچنین روزهای 20 و22 آبانماه از ساعت 8 الی 12 و .13:3الی 17 كارگاههای نشریات با عناوین "روز نامه نگاری "، "روزنامه نگاری آنلاین "و"سخت خبر و نرم خبر" برگزار گردید كه دانشجویان این دانشگاه آقایان ابراهیم اكرمی و علیرضا منافی بعنوان نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه همچنین كارشناس نشریات دانشگاه در این كارگاهها حضور پیدا كردند.

 

بخش دیگر این برنامه بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات بودكه بمدت دو روز در روز های چهار شنبه و پنجشنبه هفته گذشته با حضور اكثریت دانشجویان حاضر در این نشست برگزارگردید .