معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران مسئول نشریات دانشجویی، نمایندگان خود را برگزیدند.

نشست انتخاباتی مدیران مسئول نشریات دانشگاهی عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت،  21آبان‌ماه با حضور 126 نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی عضو کمیته‌های ناظر بر نشریات، در سالن‌همایش‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونتفرهنگی و دانشجوییبه نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نشست انتخاباتی مدیران مسئول نشریات دانشگاهی عضو کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، دیروز 21آبان‌ماه با حضور 126 نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی عضو کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی در سالن‌همایش‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

بنابراین گزارش در این نشست ابتدا معماری کارشناس مسئول دبیرخانه نشریات دانشگاهی ضمن خیرمقدم به شرکت‌کننده‌گان، خلاصه‌ای از برنامه‌های و فعالیت‌های اجرایی دبیرخانه نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت را بیان نموده و اظهار داشت: دبیرخانه‌ نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت در سال گذشته 3 دستورالعمل رتبه‌بندی نشریات دانشگاهی، نظام‌نامه جامع آموزشی فعالان نشریات دانشگاهی و شیوه‌نامه برگزاری انتخابات کمیته‌های ناظر بر نشریات را تدوین کرده است.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول نشریات با کارشناس نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت تا ساعت 12 ظهر ادامه داشت و مشکلات، تنگناها و مسائل مبتلابه حوزه نشریات دانشگاهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برنامه بعدی این نشست یک‌روزه برگزاری آیین انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت بود. در این انتخابات 15 نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به عنوان کاندیداها حضور داشته و هر کدام به مدت 2دقیقه طرح‌ و برنامه‌های خود را برای جلب نظر رأی دهندگان شرح دادند.

پس از رأی‌گیری ، آقای سید علیرضا مسعودی از دانشگاه علوم شیراز با کسب 20 رأی به عنوان برگزیده اول، آقای سعید طاهری از دانشگاه شهید بهشتی با کسب 16 رأی به عنوان برگزیده دوم و آقای امید چوپان‌کاره از دانشگاه علوم پزشکی شاهد با کسب 15 رأی به عنوان عضو علی‌البدل شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت یک سال انتخاب شدند.

این‌گزارش می‌افزاید: پس از برگزاری انتخاب، جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول منتخب نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی با دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با دکتر فراهانی متعاقباً اعلام خواهد شد.