معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

جلسه شورای فرهنگی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی،مدیریت آموزش، سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه، سرپرست اداره قرآن و عترت، كارشناسان فرهنگی و دبیران كانون ها و تشكل های دانشجویی در تاریخ 19/8/1393 در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی كه پیرو كمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید، درخصوص اجرای برنامه های فرهنگی، جزئیات  و نحوه اجرای برنامه ها بحث شد.

جناب آقای دكتر عسكری، ریاست محترم دانشگاه بیان داشتند:جلسات شورای فرهنگی یكی از مهمترین برنامه ها می باشد.ایشان در ادامه افزودند پربار شدن برنامه ها با الهام از آیات قرآن كریم ، تفكر و تدبر در آن امكان پذیر است.قرآن كریم انسان را به اندیشیدن در آیاتش تشویق می كند.

جناب آقای دكتر نقدی، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیز در خصوص تنوع بخشی به برنامه ها و جذب دانشجویان جدیدالورود در راستای ارتقای سطح برنامه های فرهنگی و هم چنین فراهم آوردن جوی شاداب در بین دانشجویان مطالبی ارائه فرمودند.

دبیران كانون ها و تشكل های دانشجویی نیز در خصوص فضاسازی مناسب و ابتكار جدید جهت اجرای برنامه ها به ارائه پیشنهادات خود پرداختند.