معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز یكشنبه مورخ 18/8/1393، جلسه كمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی رأس ساعت11صبح در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی، مدیر فرهنگی، سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه، كارشناسان فرهنگی ودبیران كانون ها و تشكل های دانشجویی برگزار گردید.

دكتر مجید نقدی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی اظهار داشتند: این جلسات هم اندیشی باید به صورت مستمر ادامه یابد و راهی جهت ارتقای سطح برنامه ها و اهداف متعالی دانشگاه باشد.

در ادامه دبیران به ذكر برنامه های پیشنهادی خود پرداختند و جزئیات برنامه ها، زمان، نحوه برگزاری و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.