معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز یكشنبه مورخ17/8/1393، رأس ساعت 19 جلسه گروه مهدویت در سالن استاد مشكی باف برگزار گردید.

در این جلسه جزئیات برنامه"چله نماز" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از آن مقرر گردید كه دانشجویان علاقه مند به این طرح طی عهدی با خدای خویش از 20 محرم به مدت 40 روز نماز اول وقت همراه با حضور قلب به پا دارند.

سپس فعالیت هایی از قبیل فضاسازی، تبلیغات، اطلاع رسانی و ... بین اعضای گروه خودسازی گروه مهدویت تقسیم شد.