معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز یكشنبه مورخ 18/8/1393، جلسه كمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی رأس ساعت11صبح برگزار می گردد.

دكتر مجید نقدی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی بیان دارند: این جلسات هم اندیشی به منظور ارتقای سطح برنامه های فرهنگی از نظر محتوا و راهكارهایی جهت جذب دانشجویان فعال فرهنگی بسیار مهم و قابل توجه هستند.

این جلسات كمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی، مدیر فرهنگی، سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه، كارشناسان فرهنگی ودبیران كانون ها و تشكل های دانشجویی به صورت مستمر برگزار می گردد.

لازم به ذكر است، حضور كلیه دبیران كانون ها و تشكل های دانشجویی در این جلسه الزامی می باشد.