معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

بیست وسومین اجلاس سراسری نماز با موضوع ''نماز وتعالی فرهنگی''

زمان:هفته اول دی ماه .

مکان:استان خوزستان شهر اهواز.

ویژه اساتید محترم به ویژه گروه معارف.

جهت ارائه آثار وکسب اطلاعات بیشتر به دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایید.