معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت: پخش برنامه تلویزیونی مشاعره کشوری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در پانزده قسمت از تاریخ 17/8/1393 هر شب رأس ساعت 22:00 توسط شبکه آموزش سیما صورت می گیرد.

شایان ذکر است، این دوره از مشاعره در 19 تا 21 مردادماه سال جاری با حضور 73 دانشجوی شرکت کننده از 26 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار گردید. میزبانی این برنامه را دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجام رساند و داوری مسابقه را دکتر اسماعیل آذر به عهده داشت.