معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به نقل از وزارت بهداشت: حسین همتی، با اشاره به اینکه برنامه‌های قرآنی ویژه برای دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این برنامه‌های برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در دانشگاه‌ها با حضور اساتید قرآنی کشور است.

وی افزود: در سال تحصیلی 94 – 93 تصمیم بر این شده است تا 100 کرسی تلاوت قرآن کریم برگزار شود این کرسی‌‌های از ابتدای مهرماه سال 1393 تا پایان سال تحصیلی که خردادماه 94 است برگزار می‌شود.

سرپرست مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌هایی که در سال جدید در نظر گرفته شده است تصمیم بر این است تا این کرسی‌ها دانشگاهی‌تر برگزار شود به این معنا که در برگزاری کرسی‌های از ظرفیت‌ دانشگاه‌ها استفاده‌های بیشتری صورت بگیرد.

همتی اظهار کرد: بحث دیگری که در مورد برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم مطرح است به خارج کردن این کرسی‌های تلاوت از قرائت صرف قرآن مربوط می‌شود. تا کنون در کرسی‌هایی که برگزار می‌شد تأکید بر قرائت قرآن بوده است اما از این به بعد در کنار این کرسی‌های تلاوت تلاش خواهد شد تا از مفاهیم و تفاسیر قرآن کریم هر چند به صورت کوتاه و مختصر نیز استفاده شود.

وی همچنین بیان کرد: نکته‌ای دیگری که مطرح است مربوط به بحث برپایی نمایشگاه قرآن در کنار این کرسی‌های تلاوت است. تلاش خواهیم کرد تا در کنار این کرسی‌های تلاوت قرآن کریم نمایشگاه‌هایی از محصولات، دستاوردها و مکتوبات قرآنی را در دانشگاهی که میزبان کرسی تلاوت قرآن است، برگزار کنیم تا دانشجویان آشنایی بیشتری با فعالیت‌های و دستاوردهای قرآنی پیدا کنند.

سرپرست مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در پایان از ارائه برنامه‌هایی در راستای تقویق کانون‌های قرآن و عترت در دانشگاه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در این طرح احتمال اینکه بخشی از فعالیت‌های مربوط به جشنوراه قرآنی دانشجویان به کانون‌ها واگذار شود نیز وجود دارد.