معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی عزیزان شرکت کننده در مسابقه میلاد امام رضا(ع)، پس از قرعه کشی اسامی افراد منتخب به شرح ذیل می باشد:

1-جناب آقای محمد رحیمی(معاونت درمان)

2-سرکار خانم محبوبه بردبار

3-سرکار خانم طاهره اردیبهشت

4-سرکار خانم صغری عاطفت

5-سرکار خانم ملیحه عسکری