معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

صبح روز چهارشنبه مورخ 29/5/1393، تیم فرهنگی دانشگاه جهت آمادگی و حضور در ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور،عازم تهران شدند.

میزبان ششمین جشنواره فرهنگی، دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد، که هر دانشگاه غرفه فرهنگی مخصوص به فعالیت ها،عملکرد و اهداف جشنواره را به نمایش می گذارد.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت برپایی غرفه و آماده سازی آن برای افتتاحیه با تمام نیروی خود و تجهیزات کامل به سمت تهران رهسپار شدند.

جناب آقای دکتر نقدی، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی بیان داشت:دانشجویان و تیم فرهنگی دانشگاه با تمام قوا آماده شرکت در این جشنواره هستند.امید است این تیم فعال با توکل بر خداوند متعال موفقیت و پیروزی را برای دانشگاه علوم پزشکی فسا به ارمغان آورد.

جناب آقای مهندس خالقی مدیر محترم فرهنگی افزود: به حمد خداوند امسال تعداد اثار فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا 264 عدد بود که نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی داشت.

گفتنی است سرکار خانم بلقیس لشکری از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز در رشته فیلمنامه نویسی به مقام کشوری دست یافت.

افتتاحیه جشنواره روز شنبه مورخ 1/6/1393 می باشد که تا روز دوشنبه مورخ3/6/1393، ادامه خواهد داشت.