معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

اسامی برگزیدگان پنجمین مسابقه اینترنتی و پیامكی به شرح زیر می باشد:

1)آقای فرزاد روشن ضمیر

2)آقای حمیدرضا رعیت پیشه        

3) آقای محمدرضا شیوخی      

عزیزان می توانند از روز دوشنبه مورخ20/5/1393، به واحد فرهنگی(خانم زارعی) مراجعه كرده و جوایز خود را دریافت نمایند.