معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز شنبه مورخ18/5/1393، دومین جلسه هم اندیشی برگزاری "همایش ملی قرآن، سلامت و سبك زندگی" در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشكی فسا برگزار شد.

این جلسه با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،مدیریت و كارشناس فرهنگی، مدیر امور عمومی معاونت و رؤسای دانشگاه های آزاد ششده و پیام نور واحد زاهدشهر همراه بود.

معاونت دانشجویی و فرهنگی، جناب آقای دكتر نقدی، اظهار داشتند:برگزاری همایش ملی قرآن، سلامت و سبك زندگی یكی از افتخارات دانشگاهی است كه تمامی دانشگاه های سطح شهرستان باید با تعامل و هماهنگی، ارتقای سطح برگزاری و اجرای همایش را هموار سازند.

در این جلسه، مدیر فرهنگی دانشگاه، جناب آقای مهندس خالقی، در خصوص یادآوری مطالب ذكر شده، اهم موارد و طراحی پوسترهای همایش مطالبی ارائه فرمودند.

در ادامه، در باب نحوه برگزاری همایش، هماهنگی های لازمه، داوری و ارائه مقالات مواردی مطرح گردید.