معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی بر اساس گزارش دبیرخانه دائم جشنواره‌ی فرهنگی: آیین نامه اجرایی مرحله کشوری مسابقه مشاعره ششمین جشنواره‌ی فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از سوی هیات داوران این رشته اعلام شد. براساس این آیین نامه، دانشجویان در مرحله مقدماتى در گروه هاى چهار نفره رقابت مى كنند و از هر گروه یك نفر به مرحله نیمه نهایى راه پیدا می كند .

در مرحله نیمه نهایى، شركت كنندگان در گروه هاى سه نفره رقابت می کنند و از هر گروه یك نفر به مرحله نهایى راه می یابد.

در مرحله پایانى رقابت بین شش نفر انجام مى شود كه نفرات برگزیده در مراسم اختتامیه جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مراحل و بخشهاى هر مسابقه عبارتند از: (مشاعره شتاب) سرعتى ، (مشاعره مشروط) واژه ه و (خوانش شعر یا قطعه ادبى) با موضوع بهداشت و سلامت

امتیازها به تشخیص هیات داوران بنا به عواملى چون زیباخوانى و صحیح خوانى اشعار، استفاده از اشعار غیر تكرارى و ... به هر نفر تخصیص پیدا مى كند .

بنا به این گزارش در این دوره 72 دانشجو از 26 دانشگاه علوم پزشکی به مرحله کشوری مشاعره راه یافته‌اند.

شایان ذکر است مرحله کشوری مسابقه مشاعره در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در روزهای 20 و 21 مردادماه 1393 برگزار خواهد شد.

فایل آیین نامه اجرایی در پیوست