معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز یكشنبه مورخ 15/4/1392، مراسم تجلیل از فعالین فارغ التحصیل تشكل بسیج دانشجویی، در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

این برنامه كه با حضور ریاست محترم دانشگاه"جناب آقای دكتر عسكری"، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه" جناب آقای دكتر نقدی"، مدیر محترم فرهنگی" جناب آقای خالقی"، كارشناسان فرهنگی و جمعی از دانشجویان فعال تشكل بسیج دانشجویی برگزار گردید، با تلاوت آیاتی از كلام الله مجید آغاز شد.

در ادامه ریاست دانشگاه"جناب آقای دكتر عسكری" خاطر نشان كردند: با توجه به اهمیت وضعیت معنوی در جامعه، باید به گونه ای زمینه سازی شود كه افراد جذب جاذبه های دینی گردند.

ایشان ضمن تقدیر و تشكر از فعالین تشكل بسیج دانشجویی، جهاد در راه خدا را از اهم فعالیت ها برشمردند.

در ادامه معاونت دانشجویی و فرهنگی " جناب آقای دكتر نقدی" بیان داشتند: دانشجویان در تمام فعالیت های معنوی تمامی تلاش و كوشش خود را به كار بستند تا سطح برنامه ها به حد مطلوب برسد.

مدیر فرهنگی" جناب آقای خالقی" نیز به بیان خلاصه ای از فعالیت ها و چگونگی اجرای برنامه ها توسط تشكل بسیج دانشجویی پرداختند.

آقای علیرضا جاویدان"دبیر تشكل بسیج دانشجویی" نیز به بیان شرح عملكرد تشكل بسیج دانشجویی و گزیده ای از روند برنامه ها و فعالیت ها پرداختند.

در انتهای مراسم نیز ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی و فرهنگی به دانشجویان فعال فارغ التحصیل"آقایان علیرضا جاویدان، حامد كشتكار، احسان مسجدی و خانم فاطمه خبیر نیا"  نیز هدایایی تقدیم نمودند.