معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

شماره تلفن همراه افراد منتخب در قرعه کشی به شرح زیر می باشد:

1407***0917

9014***0917

7870***0917

لذا از دارندگان این شماره تقاضا می شود، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ
 19/3/1393 ساعت 8 صبح
 به بخش فرهنگی، روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی(خانم زارعی) مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه در وقت معین افراد دیگر جایگزین آنان می گردد.