معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

این اردوی زیارتی كه با هماهنگی های فراوان معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت فرهنگی همراه بود،روز شنبه مورخ 10/3/1393، كاروان زیارتی مشهد مقدس و حرم امام خمینی (ره) ویژه دانشجویان پسر، پس از اقامه نماز ظهر و عصر، از دانشگاه علوم پزشكی به سمت مشهد مقدس حركت نمودند.

این سفر كه با برنامه ریزی منسجم همراه است ، مقرر گردید پس از چند روز اقامت در شهر مقدس مشهد، صبح روز چهارشنبه مورخ14/3/1393 همزمان با سالروز ارتحال امام (ره)، در مرقد مطهر ایشان حضور به هم رسانند.