معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

اولین مسابقه اینترنتی:

مدیریت فرهنگی و روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی، برای اولین بار اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی نموده اند.

این مسابقه كه از روز شنبه مورخ10/3/1393 آغاز می گردد، تا روز سه شنبه مورخ 13/3/1393 رأس ساعت 13 ادامه می یابد.

دانشجویان علاقه مند می توانن با كلیك بر روی لینك مسابقه اینترنتی در سایت مربوط به معاونت دانشجویی و فرهنگیhttp://stu.fums.ac.ir، متن مورد نظر را مطالعه نموده و به سؤالات پاسخ دهند.

عزیزان دقت فرمایند، فقط عدد گزینه مورد نظر را از چپ به راست به سامانه پیام كوتاه 10007312220995 پیامك نمایند.