معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

با توكل بر خدا و استعانت از حضرت حق، اولین جلسه شورای هم اندیشی كمیته تحقیقات قرآن و طب برگزار گردید.

این جلسه كه با حضور جناب آقای دكتر نقدی، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، جناب آقای دكتر مشكی باف، مدیرمسئول و سردبیر مجله دانشگاه، جناب آقای جمشیدی، مدیر پژوهشی و تعدادی از دانشجویان علاقه مند برگزار گردید، مقرر شد این كمیته در حال حاضر در قالب كارگروهی از كمیته تحقیقات دانشجویی دایر گردد و آقای علیرضا مولازاده به صورت موقت به عنوان دبیر این كارگروه انتخاب گردید.