معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بازدید از غرفه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یزد به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی مورد سفارش مقام معظم رهبری تاکید کرد.

دکتر سید حسن هاشمی در این بازدید خواست تا دانشگاه ها بحث کرسی های آزاد اندیشی را در دانشگاه ها فعال نگه داشته و از تمامی نقطه نظرات دانشجویان در این خصوص استفاده شود.