معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

بیانات مقام معظم رهبری در حوزه دانشجویی و فرهنگی:
 دانشجو و دانشگاهی قشر برگزیده و امید آینده‌ی كشورند و نگاهشان به مسائل كشور باید كلان باشد.

 • دانشجو در نظام جمهوری اسلامی، باید بارزتر از دیگر دانشجویان در هر جای دنیا، نقش داشته باشد.
 • ·تحصیل و تحقیق دانشجویان برای تأمین آینده علمی و عملی كشور، بسیار مهم است.
 • ·آن چیزی كه به علم؛ جان، روح و جهت خواهد داد، جهت فكری، سیاسی و انقلابی دانشگاه است.
 • ·یكی از چیزهایی كه شما جوانان باید به آن توجه داشته باشید حفظ و مراقبت از سمت‌گیری انقلاب و خط مستقیم آن است.
 • ·آگاهی سیاسی، هوشیاری، انگیزه و تپش جوانانه‌ی انقلابی رمز حضور انقلابی دانشجو است.
 • ·دانش آموزان ما (در 13 آبان) به خیابان‌ها آمدند و مزدوران آمریكایی، این عزیزان را شهید كردند.
 • ·شما جوانان دانشجو، باید انقلاب را با ریشه‌ها و مبانی فكری و منطقی‌اش به درستی بشناسید.
 • ·امروز، شما جوانان وظیفه دارید انقلاب را با همه وجود، تا اعماق جانتان نفوذ دهید و مبانی فكری آن را از بن دندان درك كنید.
 • ·حوزه، دانشگاه و وحدت سه واژه بسیار مهم در انقلاب است.
 • ·رشد علم و تحقیق، گسترش دانشگاه در نقاط محروم، و روشن كردن تكلیف نهادهای انقلابی و مدیریت آن‌ها، مسائل اساسی دانشگاه‌هاست.
 • ·مساله‌ی دین در دانشگاه‌ها بسیار مهم است. این نه به معنای تفسیر غلط روشنفكران كه به یك پول سیاه هم نمی‌ارزد، بلكه به معنای پایبندی به احكام اسلامی است.
 • ·برای خاطر خدا دور خط بازی‌ها، اختلافات و منازعات سیاسی را در محیط دانشگاه بگیرید و نگذارید گسترش یابد كه واقعاً مضرّ است.
 • ·مراقب باشید كه فضای دانشگاه را آشفته نكنند، دانشگاه یك محیط آشفتگی‌پذیر است.
 • ·هدف ما در دانشگاه باید تبدیل دانشجویان به عناصر زبده و برگزیده‌ی دینی باشد.
 • ·مجموعه‌های اسلامی در دانشگاه‌ها دارای ارزشند و غالب دانشجویان ما، جوانان انقلاب و فرزندان انقلابند.
 • ·ارزش‌های اسلامی در دانشگاه، باید مورد مسابقه قرار بگیرد.
 • ·سعی كنید ارزشگذاری‌های درون دانشگاه و ارزش‌های معنوی به شكل صحیح انجام بگیرد.
 • ·دانشگاه باید یك محیط دینی باشد؛ البته با سلایق معنوی گوناگون.
 • ·سه نكته‌ی اساسی شخصیت دانشجو: 1)تحصیل علم 2)تحصیل ایمان و تزكیه‌ی نفسانی 3) آگاهی سیاسی.
 • ·ما امروز می‌خواهیم، هر آنچه برایمان لازم و مفید است از تمدن و فرهنگ غربی برداریم و آنچه را كه مضرّ است، نپذیریم.
 • ·امروز، مسائل فرهنگی از مسائل سیاسی و اقتصادی مهمتر است و با حل مسائل فرهنگی، آن مسائل هم حل می‌شوند.
 • ·دانشگاه برای كشور همه چیز است و دانشجو تضمین كننده‌ی فردای جامعه.
 • ·هدف‌ها و جهت‌گیری‌های تشكّل‌های دینی دانشجویی، فراوان دارد و می‌تواند دانشگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
 • ·عقیده‌ی اسلامی و روحیه‌ی دفاع از دستاوردهای عظیم ملت با همه‌ی معنایش باید در دانشجو تقویت شود.
 • ·تشكّل‌های دانشجویی باید با هم كار كنند و درون خود تعامل داشته باشند.
 • ·سیاسی كاری‌ها و باندبازی‌های بیرون دانشگاه نباید وارد تشكّل‌های دانشجویی شود.