معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

مدیریت فرهنگی:تعالی فرهنگ در گروی تعالی روحی و روانی اقشاری است که امروزاز فرهیختگان  جامعه و فردا مسئولیت های مهم کشور به دست آنها خواهد بود.
ایشان افزودند : در سال فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت جهادی، طرح "صبحانه هماهنگ مدارس محروم شهرستان" اجرا شد.
انجمن خیریه دانشجویی باران با همکاری واحد سلامت آموزش و پرورش فسا، پس از شناسایی مدارس محروم و نیازمند شهرستان، روز شنبه مورخ 23/1/1393 طرح صبحانه هماهنگ را در دبستان دخترانه شهید اشرفی اصفهانی2 واقع در شهرک طالقانی با نظارت و مدیریت واحد فرهنگی دانشگاه اجرا نمود.
این طرح در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته تا پایان سال تحصیلی جاری با هدف جلوگیری از سوء تغذیه دانش آموزان ابتدایی، انجام خواهد شد.
پزشکان، اساتید، کارکنان، دانشجویان و تمامی عزیزان می توانند در این امر خداپسندانه مشارکت نموده واین انجمن  خیریه دانشجویی را یاری نمایند.