معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

 

علاقه مندان (اساتید، دانشجویان، كارمندان ) می توانند جهت ثبت نام به سایتhttp://farhangi .behdasht.gov.ir   مراجعه كنند.

 

مهلت ثبت نام تا تاریخ 25 اسفند 92

 

برای مشاهده فرم ثبت نام ومنابع بخش كتبی به سایت مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی فسا ،  قسمت اداره قرآن وعترت ،  بخش جشنواره قرآنی وبرای مشاهده آیین نامه مسابقات به بخش آیین نامه جشنواره قرآنی مراجعه كنید

 

درضمن به نفرات برتر در هر رشته جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

 

اداره قرآن وعترت دانشگاه علوم پزشكی فسا