معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

یکشنبه مورخ 27/11/92، اولین کمیته تخصصی شورای فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. این جلسه که با حضور معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، مدیر محترم فرهنگی، کارشناسان فرهنگی، دبیران کانون ها و تشکل های دانشجویی همراه بود، در خصوص شیوه نامه، وظایف کمیته  و اعضای حاضر سخنانی مطرح شد.در ادامه دبیران کانون ها و تشکل های دانشجویی به ایراد برنامه های پیشنهادی خود پرداختند.