معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

سه شنبه شب مورخ 26/9/1392 کانون پرنیان گفتگویی صمیمانه با تینا هاوسکی در جمع دانشجویان برگزار کردند.خانم هاوسکی در پاسخ به سوالات  مجری برنامه و جمعی از دانشجویان این طور بیان کردند:تینا هاوسکی بانویی مسیحی مقیم کشور آمریکااز خانواده ای اصیل در دین مسیحیت با آزادی کامل در دنیای غرب با مردی ایرانی اهل شیرازو مسلمان ازدواج کرده  و پس ازتولد فرزندش باوجود مخالفتهای پدر و مادرش  ، دین اسلام را برمی گزیندچراکه دین مسیحیت را پاسخگوی سوالاتش نمی داندو راهی ایران می شودو در شیراز اسکان می گزیند، خانم هاوسکی حجاب و پوشش را بزرگترین هدیه از دین اسلام می داند ، و این دین را معنای کامل آزادی می خواند به گفته ایشان آزادی چیزی فراتر از آنی است که ما می بینیم و یا انتظار داریم.ایشان تقلید مردم ایران از جامع غرب (آمریکا) را تاسف آور دانستندو معتقدند اگر ملتی قرار است از جامعه ای تقلید کندباید از جوانب خوب آن تقلید کند همچون صداقت و خضوع مردم آمریکا نه تنها مسئله پوشش. همچنین ایشان بیان کردند که دین اسلام و مردم ایران برای غرب(آمریکا) آنقدر عظیم است که از آن می ترسند.ایشان استفاده از ماهواره و سایت های مخرب را مضردانسته و بهترین راهنما و سرمشق را اهل بیت و قرآن خطاب کردند.همچنین ایشان نویسنده ی کتاب مثلث عشق هستندو  در این کتاب از باورهایشان درباره دین اسلام و وقایع  تاریخی زندگی شان سخن گفته اند وسه ضلع مثلث عشق راانسان ،خداو اهل بیت معرفی کرده اند