معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

كانون هنر با همكاری مدیریت فرهنگی دانشگاه،برنامه  آئینی تعزیه ی حسینی را برگزار كرد. این مراسم به بیان صحنه ای از واقعه ی كربلا و شهادت حضرت ابوالفضل العباس پرداخت كه مورد استقبال دانشجویان ، كارمندان و ریاست محترم دانشگاه و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه قرار گرفت.