معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به اهتمام کانون شعر و ادب ترنج، اولین جلسه طرح "کافه کتاب" در محل کتابخانه دانشگاه برگزار گردید. این برنامه فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با حضور آقای حریری "مسئول کتابخانه"، آقای دکتر فرجام از اساتید شاعر و نویسنده دانشگاه، آقای خالقی "مدیریت فرهنگی دانشگاه" و جمعی از دانشجویان علاقه مند برپا شد.حضار نظرات خود را در باب اهمیت اینگونه نشستها، فرهنگ کتابخوانی، بار علمی کتابهای باارزش و تآثیر آن بر جوامع انسانی ابراز داشتند.
درادامه حاضرین به تشریح کتابهای مورد علاقه خودپرداختند .
با توجه به استقبال دانشجویان تلاش بر این خواهد بود که برنامه "کافه کتاب" ادامه یابد.