معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

آقای مجتبی خالقی (كارشناس مسئول اداره قرآن وعترت دانشگاه) : اولین جلسه كارگاه آموزشی حفظ كلام الله مجید با استقبال چشمگیر دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.

وی ابراز داشت : باتوكل به خدا، دوشنبه هر هفته، از ساعت 19لغایت 20:30 این كارگاه آموزشی در محل ساختمان الحاقی دانشگاه تشكیل خواهدشد و همه كاركنان واساتید محترم نیز درصورت تمایل می تواننددر این كلاس شركت نمایند.

ایشان درپایان گفتند: سعی شده از اساتیدمجرب شهرستان ( جناب آقای باغبان ) در این دوره استفاده شود وقطعا دركنارحفظ قرآن، به سایرمباحث نظیرتفسیرآیات منتخب درراستای بصیرت بخشی به شركت كنندگان خواهیم پرداخت .