معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

در جلسه ستاد اقامه نماز فارس مطرح شد : ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشكی فسا" شایسته تقدیر "شناخته شد.

دبیر ارزیابی ستاد اقامه نماز استان در دومین گردهمایی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان ابراز داشت : طبق ارزیابی های بعمل آمده از كلیه مساجد دستگاههای اجرایی استان، دانشگاه علوم پزشكی فسا از دید هیات داوران شایسته تقدیر شناخته شد .