معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی: اولین جلسه پایش برنامه استراتژیك معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور مدیران، سرپرستان و كارشناسان حوزه، روز دوشنبه 8/4/1394 در سالن حكمت1 دانشگاه برگزار گردید. جناب آقای دكتر مجید نقدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بیان داشتند: تدوین برنامه های استراتژیك و عملیاتی معاونت، یكی از اركان مهم و اساسی این معاونت خطیر می باشد.این برنامه ها كه با چشم اندازهای 10 ساله گردآوری می شود به عنوان زیربنای اصلی برنامه های پیش رو و اهداف آتی است. ایشان خاطر نشان كردند: توجه و دقت به برنامه های استراتژیك و عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی، برنامه ها و فعالیت ها را هدفمند نموده و موجب می گردد تا سطح اقدامات اجرایی ارتقا یابد. در ادامه سركار خانم خیراتی، دبیر كمیته برنامه استراتژیك و عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در خصوص چشم اندازهای معاونت، دستاوردها، اهداف اساسی، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مطالبی ارائه نمودند. این جلسه كه با هدف آشناسازی و پایش برنامه استراتژیك معاونت فرهنگی و دانشجویی تدوین شده بود موجب گردید تا كلیه پرسنل معاونت قادر به جمع آوری و به روز رسانی اهداف برنامه های استراتژیك شوند. مقرر گردید تا اطلاعات تكمیلی و نكات ضروری دیگر در جلسات آتی بیان گردد.