معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران بیان داشت: تقاضای ایران برای عضویت در موسسه بین المللی یاسا اتریش پذیرفته گردیده است و ایران بیست و پنجمین عضو این موسسه شد.

آقای نصرت الله ضرغام در گفتگو با  مهر اظهار داشتند: براساس پذیرش تقاضای صندوق حمایت از پژوهشگران برای عضویت در موسسه یاسا اتریش قرار است ۵ دانشجوی پسا دکتری ایرانی در این موسسه مشغول به تحصیل شوند.

ایشان بیان داشتند: برای عضویت این صندوق در موسسه بین المللی یاسا اتریش تاکنون گروه های پژوهشی میان صندوق حمایت از پژوهشگران و این موسسه در حوزه های آب، انرژی، محیط زیست، تغییر اقلیم، گرمایش زمین و محیط زیست تشکیل شده است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران تاکید کرد: با پیوستن صندوق حمایت از پژوهشگران به موسسه بین المللی یاسا اتریش، کشور ایران می تواند از امکانات دیگر کشورهای عضو این موسسه استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه بین المللی یاسا (سیستم های کاربردی تجزیه و تحلیل) یک سازمان تحقیقاتی بین المللی واقع در نزدیکی شهر وین، پایتخت اتریش است که در حوزه های پژوهشی  زیست محیطی، اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی فعالیت می کند.