معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی  :

روز سه شنبه مورخ 24 شهریور 94، ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آغاز گردید.

با تمهیدات از پیش تعیین شده، دانشجویان جدیدالورود پس از عبور از زیر قرآن وارد محوطه دانشگاهی شدند.

در ابتدا دانشجویان به اتاق شماره1 كه مربوط به امور آموزش بود ، مراجعه نمودند و روند ثبت نام و انتخاب واحد خود را تكمیل نمودند.

سپس وارد اتاق شماره2، كه مربوط به امور فرهنگی و دانشجویی بود ، شدند.بر اساس میز های شماره گذاری شده دانشجویان روند ثبت نام خود را از اتاق معاینه سلامت آغاز كرده و با مراجعه به میزهای نهاد رهبری- تربیت بدنی-اداره رفاهی-اداره خوابگاه ها-اداره تغذیه و اداره فرهنگی این روند را پایان دادند.

لازم به ذكر است اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاهی را ویژه والدین دانشجویان در كتابخانه دانشگاه برگزار نمود.

فرم استعدادسنجی فرهنگی در رشته های مختلف از دیگر اقدامات مهم این حوزه بود.

در این حین ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عسکری، معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر نقدی و معاونت محترم آموزش جناب آقای دکتر کوهپایه از روند ثبت نام دانشجویان در قسمت های مختلف دانشگاه بازدید نمودند.

در انتها دانشجویان جدیدالورود با دریافت بسته فرهنگی و پذیرایی و صرف ناهار دانشگاه را ترك نمودند.

در ضمن تیم فعال دانشجویی با میزهای "از ما بپرسید" راهنمای دانشجویان و والدین محترمشان در تمام مراحل ثبت نام بودند.

ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 25 شهریور94 ادامه دارد.