معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

دانشگاه علوم پزشكی فسا در روز چهارم مهرماه1394 شاهد برگزاری هفتمین دوره طرح رویش بود.

آغاز این مراسم با عرض تسلیت فاجعه تاسف بار منا در عربستان سعودی و خیر مقدم گویی به دانشجویان جدیدالورود94 توسط جناب آقای دكتر نقدی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه همراه بود.

سپس جناب آقای اكرمی از دانشجویان رشته پزشكی دانشگاه و دبیر هفتمین طرح رویش، به بیان تاریخچه ای از این طرح و چگونگی آغاز به كار این طرح در دانشگاه علوم پزشكی فسا پرداختند .

ایشان در ادامه نكاتی از برنامه دانشجویان جدیدالورود طی طرح رویش بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای دكتر نقدی به صورت تخصصی در خصوص مبحث علم جنین شناسی مطالبی ارائه دادند و مباحثی پیرامون پیشرفت پزشكی، علم نوین آن و ارتباط این علوم با قرآن كریم ذكر شد.

پس از صرف پذیرایی، دانشجویان عزیز به خواندن یك صفحه از قرآن هایی كه در اختیارشان قرار داده شده بود، دعوت شدند و در ادامه به طور گروهی میثاق نامه را قرائت نمودند.

حسن ختام برنامه همراه با پخش كلیپی تاثیرگذار از شهدا بود.

خاطر نشان می گردد این مراسم از روز شنبه مورخ4 مهرماه لغایت سه شنبه مورخ 7 مهر در جریان خواهد بود.