معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ؛ جلسه كمیته تخصصی فرهنگی مهر ماه با حضور اعضاء در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دكتر مجید نقدی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن اشاره به آغاز ترم تحصیلی جدید در خصوص فعالیت های كانون های دانشجویی و هدفدار نمودن برنامه ها نكاتی بیان نمودند.

ایشان در ادامه افزودند برگزاری مراسمات ویژه دهه اول محرم ، از برنامه های مهم دانشگاه می باشد كه همكاری و همدلی دانشجویان را می طلبد.

در ادامه دبیران و نمایندگان كانون ها و تشكل های دانشجویی بسیج دانشجویی، هنر، انجمن خیریه باران، دفتر نهاد رهبری و اداره قرآن و عترت به ارائه برنامه های پیشنهادی خود پرداختند.

در ادامه نماینده كانون فرهنگ و سلامت نیز در خصوص تاسیس جدید این كانون، اهداف و جزئیات برنامه های خود به مواردی اشاره نمودند.

مقرر گردید برنامه های پشنهادی گردآوری شده تا در جلسه شورای فرهنگی مطرح گردد.