معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

روز دوشنبه مورخ27مهرماه1394، جلسه ی بررسی آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان جهت در نظر گرفتن امتیازات فرهنگی و دانشجویی، با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی جناب اقای دكتر نقدی و دیگر اعضا در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

پس از بررسی آیتم های آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان، نكاتی در خصوص ارائه خدمات رفاهی، خوابگاهی و فرهنگی به دانشجویان استعداد درخشان بیان شد و مقرر گردید طی جلسه ای دیگر با مسئولین دفتر استعدادهای درخشان در خصوص خدمات فرهنگی و دانشجویی به دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گیرد.