معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ؛ با توجه به انتخاب دانشگاه علوم پزشکی فسا بعنوان اولین پایلوت اجرای طرح جدید پایش و ارزیابی عملکرد از سوی وزارت بهداشت، نخستین جلسه تبادل نظر و هم اندیشی  با حضورمهندس طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی ، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشت ، دکترسید سجاد رضوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، دکتردوگانی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، دکترحقدوست رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، دکترایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دکتررئوفی رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، دکترعسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ، تیم کارشناسی ده نفرهاز معاونت های ستادی وزارت بهداشت و هیات رییسه دانشگاه برگزار گردید.

در ادامه دكتربهرام علی قنبری هاشم آبادی مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با حضور در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی، از واحدهای مختلف این حوزه بازدید نمودند و سپس در خصوص مسائل مختلف كاری با پرسنل این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است بازدید میدانی نمایندگان معاونت های ستاد وزارت بهداشت از معاونت های متناظر مربوطه و بررسی شاخص ها از دیگر برنامه های این بازدید بود.