معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

شیعه را بکشید، شیعه را سر ببرید، شیعه به کشتن عادت دارد، شیعه به سر دادن عادت دارد ،شیعه به خون دادن عادت دارد ، شیعه درختی دارد که از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون فقط با خون شهیدانش آبیاری شده است؛ از خون قهرمان شش ماهه کربلا تا شیخ نمرببرغران قطیف عربستان، ، از مدافعین حرم اهل بیت تا سفیدرو ترین سیاه پوست دنیا ،شیخ زکزاکی.

دنیا ببیند همین امروز که جوانه های انقلاب چهل ساله ما در جهان در حال شکوفا شدن از نیجریه و یمن گرفته تا بحرین وعربستان هستند؛ همین امروز که عطوفت ومروت شیعه آب سردی بر آتش خانمان سوز تکفیر و سلفی گری شده است و همین امروز که شیعه حقانیت خود را بر همگان ثابت کرده است، دشمنان و مزدورانی چون آل سعود و آل خلیفه و دولت نیجریه سعی دارند با کشتاربی رحمانه شیعیان برتنه این درخت تنومند تبرسرکوب و خفقان بزنند اما غافل از آن که کار آنان مانند نادانی است که می پندارد تکه ابر سرکوب و شکنجه می تواند خورشید حقانیت شیعه را خاموش کند و نمی دانند همان گونه که امام راحل (ره) فرمود : با کشتن هر شیعه به آگاهی ما می افزایند و به جای هر شکوفه ای که به زعم خود از این درخت کم می کنن هزاران جوانه بر تنه ی آن می روید که تا ظهور حجت (عج) به رشد و سرافرازی شیعه می افزاید.

اکنون نیز آل سعود و آل خلیفه و هر احد دیگری که حتی لحظه ای فکر تعدی به شیعه از ذهنش رد شده است بداند شیعه هرگز انتقام جو نیست اما حافظه ی بسیار خوب و دیدگان تیزبینی دارد که هیچ تحرکی براو پوشیده نیست ؛ ما شیعیان شیران بی باکی هستیم که در میدان جنگ زاده می شویم ودر میدان جنگ نیز به دیدار معبود خویش می رویم پس حد و حدود خود را بدانید واز آن تجاوز نکنید که به امر رهبرعزیزمان سید علی خامنه ای عکس العمل سخت و خشن مان را نشانتان خواهیم داد.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا