معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی با حضور اعضاء در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید. این جلسه که به منظور هم اندیشی و ارزیابی نشریات دانشگاهی برگزار شده بود، در خصوص ارائه گزارش چاپ و انتشار نشریات توضیحاتی بیان گردید.

در ادامه آقای دکتر مجید نقدی معاونت فرهنگی دانشجویی و یکی از دانشجویان عضو کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی به ارائه گزارش نشریات و نکات مهم نشریه نگاری پرداختند.

سپس یک فقره گزارش شفاهی نیز از طرف اعضاء مطرح شد که مورد رسیدگی ورفع ابهام واقع گردید.

در انتهای جلسه از زحمات اعضاء محترم کمیته با لوح تقدیر و هدیه قدردانی به عمل آمد و در پایان، دستور کار جلسه آتی نیز مطرح گردید.