معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

جلسه کمیته دانشگاهی انتخاب دانشجوی نمونه روز شنبه مورخ 3 بهمن ماه 1394، در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این کمیته مهم در خصوص آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه نکاتی بیان نمودند.

ایشان در ادامه در خصوص هماهنگی با دبیرخانه جشنواره ، تشکیل هیئت داوری مرحله دانشگاهی و نظارت بر روند داوری پژوهشی و فرهنگی مرحله دانشگاهی به گفتگو پرداختند.

در پایان نیز اعضای حاضر در خصوص بهبود روند انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی به بیان پیشنهادات خود پرداختند.