معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

نشست صمیمانه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی و کارشناس کمیته ناظربرنشریات با معاونت فرهنگی و دانشجویی به منظور طرح مسایل ، مشکلات و آسیبهای حوزه نشریات دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست مدیران مسئول حاضردرجلسه به طرح مسایل و آسیبهای موجود در حوزه نشریات و ارائه راهکارپرداختند که در پایان جلسه پیرامون دعوت از انجمن های علمی ، پژوهشی دانشگاه در جلسات آتی کمیته ناظر با هدف کلید خوردن انتشار نشریات علمی ، پژوهشی ، درج فایل الکترونیکی نشریات در سایت معاونت و مواردی دیگر تصمیماتی اتخاذ گردید.