معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

روز شنبه مورخ10 بهمن ماه1394، نشست صمیمانه پرسنل معاونت فرهنگی و دانشجویی در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

دکتر مجید نقدی معاونت فرهنگی و دانشجویی در این نشست بیان داشت: برگزاری چنین جلسه هایی جدا از دغدغه های کاری امری مهم جهت طرح پیشنهادات سازنده و فراهم آوردن محیطی با نشاط بسیار حایز اهمیت است.

ایشان در ادامه افزودند هدف کلی معاونت فرهنگی و دانشجویی ارتقای کیفی فعالیت های پیش رو در کلیه اداره های این معاونت می باشد.

سپس اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

در پایان نیز از اداره های فرهنگی، تغذیه، مشاوره، خوابگاه ها، رفاه دانشجویی، تربیت بدنی و شورای انضباطی تقدیر و تشکر به عمل آمد.