معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

مقام معظم رهبری:

انتخابات مصداق " ان تنصروالله ینصرکم" است، جمهوری اسلامی را نصرت دهید، خدا شما را نصرت می کند.

 

" اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی فسا "

"وعده دیدار ما"

اول وقت روز جمعه 7 اسفند94

 

شناسنامه و کارت ملی فراموش نشود.