معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ؛ جلسه كمیته تخصصی فرهنگی اسفند ماه با حضور اعضاء در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دبیران و نمایندگان كانون ها و تشكل های دانشجویی بسیج دانشجویی، كانون هنر ، شعر و ادب ترنج و دفتر نهاد رهبری به ارائه برنامه های پیشنهادی خود پرداختند.

مقرر گردید برنامه های پشنهادی گردآوری شده در جلسه شورای فرهنگی مطرح گردد.