معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

روز شنبه مورخ22 اسفندماه1394، جلسه معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان فسا در محل دفتر معاونت برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر مجید نقدی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در خصوص اهمیت صرفه جویی در مصرف آب نکاتی بیان نمودند و پس از آن در خصوص راهکارهای صرفه جویی مصرف آب در خوابگاه های دانشجویی و اقدامات دانشگاه در این امر مهم سخن گفتند.

آقای بابک نیکزاد رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان فسا نیز ضمن تشکر از دانشگاه علوم پزشکی فسا در مصرف بهینه آب، در خصوص فرآیندهای صرفه جویی نکاتی ایراد نمودند.

در پایان نیز آقای دکتر مجید نقدی بااهدای لوح سپاس از همکاری های اداره آب و فاضلاب شهرستان تشکر و قدردانی نمودند.