معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه کلی معاونت فرهنگی و دانشجویی با کارکنان این حوزه روز یکشنبه مورخ21 فروردین ماه1395 راس ساعت10صبح در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، آقای دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پس از آرزوی سعادت و سلامتی برای تمامی کارمندان دانشگاه در خصوص برنامه های کلان معاوت مباحثی ارائه نمودند.

ایشان افزودند:تنظیم چارت برنامه های کلان و شاخص در تمامی ادارات معاونت به پیشبرد عملکردها و اهداف اختصاصی کمک خواهد کرد.

دکتر مجید نقدی ادامه دادند:ایجاد فضایی سالم و بانشاط در محیط کاری می تواند یکی از اصول اساسی جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت ها گردد.

سپس اعضای حاضر در جلسه به بیان پیشنهادات و نظرات خود جهت بالا بردن سطح کیفی اقدامات پرداختند.