معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

اولین جلسه از سلسله نشست های جریان شناسی سیاسی با حضور دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاه های سطح شهرستان با همکاری تشکل بسیج دانشجویی و بسیج دانشجویی شهرستان برگزار گردید.

این جلسه که با حضور50نفر از دانشجویان در سالن حکمت دانشگاه برگزار گردید، مباحثی در خصوص احزاب و فرقه های گوناگون مطرح شد.

مباحث ارائه شده در این جلسات براساس بحث روز می باشد که مورد استقبال دانشجویان قرار می گیرد.

مقرر گردید جلسات آتی جریان شناسی سیاسی با حضور پرشور دانشجویان به صورت هفتگی ادامه یابد.